La nova biblioteca del duar de petits

La Patricia Escobar, la Gisela Lavado, la Marta Narbona i la Lorena Torres som estudiants del grau d’Educació Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del començament del pràcticum IV, hem observat diversos espais que podien ser modificables del centre educatiu Joan Coromines de Mataró. Entre tots els espais de l’edifici, vam decidir modificar la biblioteca del Duar de petits, en un ambient acollidor que fomenti l’interès i la curiositat per la literatura infantil.
A partir de la nostra formació, ens hem adonat que els infants des de ben petits participen en la literatura com a joc, diversió o entreteniment. Som nosaltres, els agents socialitzadors (famílies i mestres), els encarregats de sensibilitzar el gust per la lectura, a través de gèneres literaris. A més, els llibres són una via d’entrada a la comunitat i a la cultura que els correspon, i els permet evolucionar en el desenvolupament intel·lectual, emocional, cultural i social. És per això que és fonamental crear un espai dedicat exclusivament a aquest àmbit, com és la biblioteca escolar, la qual va adreçada a tota la comunitat educativa.
La nova biblioteca del Duar de petits es creada com a recurs per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts circulars. A més, serveix com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector, la competència informacional i l’adquisició d’aprenentatges autònoms. Està composta per dos espais principals diferents, un espai destinat als infants de P3 i un altre destinat als alumnes de P4 i P5 de l’escola. També compta amb altres racons destinats a la representació artística i diverses funcions.
Finalment, modificada la biblioteca, s’ha inaugurat amb l’explicació de diversos llibres infantils:
Per a P3 (GRANA i CONSTRUCCIONS), s’ha explicat el llibre “Shht, tenim un pla!”, a través de titelles, instruments i cançons.
Per a P4 (PERSONATGES i LLUMS I OMBRES), s’ha explicat el llibre “Anem a caçar un ós”, a través d’una representació teatral, instruments i cançons.
Per a P5 (OBRADOR i CÀMPING), s’ha explicat el llibre “El Grúfal”, a través d’ombres xineses, instruments i cançons.