Creativa Our senses

Just la darrera setmana abans que comences el confinament vam realitzar la segona franja de creatives al duar de mitjans.

Aquesta creativa es realitza en anglès i pretén crear més consciencia sobre com perceben el món les persones que pateixen alguna diversitat funcional.. A partir dels sentits, hem treballat com desenvolupen diverses activitats les persones amb dificultats de visió, de oïda o de moviment, i que facilita que es puguin sentir inclosos i que no, mostrant una actitud de respecte, de convivència i de compromís social. També, hem après a presentar-nos amb una altra llengua, com és la llengua de signes.

Enllaç vídeo: https://vimeo.com/400668351