Com podem acompanyar ajudar als infants més petits de la casa a adquirir una bona base en la llengua oral?