Els primers dies (Acollida)

L’arribada al centre d’un infant és un moment que requereix un tracte especial. Com més petit és el nen i la nena, més delicadesa demana aquest moment.

Volem oferir un temps i una atenció específica als inicis d’escola dels més petits. Els quatre primers dies el Departament d’Ensenyament permet una adequació temporal que pot triar l’escola. Nosaltres hem decidit fer unes sessions curtes, d’hora i mitja, utilitzant la sala de psicomotricitat i la classe. Primer l’infant, amb un membre familiar, comparteix el joc amb un petit grup de nens de la seva edat a la sala de psicomotricitat, en una sessió també acompanyada per mestres i psicomotricista. Després la mestra va a la classe amb els infants i la psicomotricista es reuneix amb les famílies en un espai pròxim.

Aquest format permet un primer apropament de l’infant als nous adults i als espais de l'escola, i l'ajuda a anar agafant confiança i vinculació, en un ambient de joc i exploració. Així pot expressar-se amb naturalitat, amb la mirada i la intervenció de les mestres de referència, la psicomotricista i la pròpia família, si l'infant ho necessita.

Les famílies i la psicomotricista disposen d'un temps de reflexió sobre l'acompanyament dels adults per ajudar l’infant a fer el seu procés d'adaptació. És un moment per compartir vivències, neguits, dubtes...

Si el nen o la nena no pot separar-se encara de la seva família per anar a jugar amb la nova mestra en el moment final, se li permet romandre en aquest espai dels adults.

Els dies següents en què ja es trobaran a classe amb tot el grup, es posa en joc la facilitat o la dificultat de poder-se separar de la família. Si algun infant necessita un acompanyament més llarg, s'acordarà amb la família la manera fer-ho.

Veure més

L'arribada d'un nou infant ha de ser afable i delicada, per això cal dedicar-hi atenció i temps.

Veure més

Les sortides i colònies complementen les propostes que es realitzen en el dia a dia de l'escola.

Veure més

Espais de trobada per donar la benvinguda i acomiadar el curs.

Veure més

Les activitats adreçades a les famíles van des de propostes de caire formatiu fins a unes colònies familiars.