Grups Interactius

A l'escola l'alumnat de primària fa un cop per setmana Grups Interactius. Durant una hora i quart treballen en petits grups les activitats que els mestres tenen a punt perquè facin al costat d'un adult que els acompanya. L'objectiu és que els infants dialoguin, pensin i mirin de resoldre en comú la feina que els proposen.

Els voluntaris, que sovint són pares i mares o mestres en pràctiques, han de vetllar perquè aquests grups heterogenis treballin, els infants valorin i contrastin els punts de vista diferents i s'ajudin. Els adults han de ser facilitadors per dinamitzar el grup i no interferir en les interaccions entre iguals ni avançar cap resultat. Les errades s'han de viure com a necessàries en el procés d'aprendre i, per tant, s'han de respectar i valorar com a oportunitats.

Cada quart d'hora, aproximadament, el grup canvia de lloc per anar amb un altre adult que porta una activitat diferent. Es treballen competències comunicatives lingüístiques i matemàtiques. El mestre supervisa la dinàmica general dels Grups Interactius, orienta el voluntariat i, si cal, fa petits canvis o ajuda en algun dels grups.

Veure més

Els espais són ambients de joc, experimentació intuïtiva i de descoberta preparats per l'equip de mestres.

Veure més

Els éssers humans al llarg de la història de la humanitat hem desenvolupat molts llenguatges per expressar-nos estèticament. Som éssers socials i creatius per naturalesa però també en podem aprendre i adquirir els coneixements dels altres.

Veure més

Petits grups heterogenis que en diàleg interactiu realitzen tasques amb la dinamització d'una persona adulta.

Veure més

La psicomotricitat, basada en el joc espontani, és una eina que ajuda a reforçar la confiança i la segurat dels infants.

Veure més

Els projectes desperten l'interès per aprendre: els coneixements que adquirim van lligats a processos per entendre la vida real.

Veure més

El moment de l'entrada i la sortida de l'escola s'acompanyen amb música.

Veure més

Esmorzem fruita i fruits secs i al menjador tenim cuina pròpia, ecològica, de temporada i de proximitat.

Veure més

Servei d'Acollida Matinal, Servei d'Acollida Vespertina, activitats complementàries i casals